Wie zijn wij? 

Stichting Zorg voor Zorg is een samenwerking van zorg-ondernemingen op het eiland Voorne-Putten, die elkaar regelmatig ontmoeten om kennis en ervaringen te delen. Deze kleinschalige en zelfstandige zorgverleners zijn allen actief binnen de welzijnszorg en meer in het bijzonder de GGZ, gehandicapten- en jeugdzorg, vaak zowel in 24-uurs woonzorg als in dagbesteding en ambulante begeleiding. Met een totaal van circa 150 collega's begeleiden zij een zelfde hoeveelheid jongeren en volwassen, op maat en in een kleinschalige setting.

Heel concreet betekent dit dat dit collectief zich inzet om de volgende doelen op een laagdrempelige manier te bereiken.

  1. Het ondersteunen van zorgvragers, aanbieders en andere belanghebbende in de welzijnszorg binnen Voorne-Putten,
  2. Het bevorderen van de samenwerking tussen de deelnemende organisaties teneinde gezamenlijke belangen te behartigen,
  3. Het delen van kennis en ervaringen tussen de deelnemende organisaties en
  4. Het vergroten van de zicht- en vindbaarheid van de deelnemende organisaties, waaronder vacatures, stageplaatsen en beschikbare zorgplekken.

Een vertrouwde sfeer, betrokkenheid én de ruimte om als zelfstandige organisatie te blijven functioneren vormen de vanzelfsprekende basis van deze gezamenlijke inzet.

Vertegenwoordig jij een kleinschalige welzijnszorg-organisatie en denk jij dat jouw organisatie profijt zou kunnen hebben van deelname? En vind je het leuk om anderen te helpen? Neem dan contact met ons op! We nodigen je dan van harte uit om een keer vrijblijvend kennis te komen maken tijdens een van onze bijeenkomsten.

wiezijnwij zvz